fbpx

Numerologie

Numerologie is de leer der getallen, symbolen voor verschillende vibraties van energie. Een getal is een symbool en geeft je handvatten om dichter bij jouw waarheid te komen, dichterbij wat wezenlijk telt voor jouw leven. Veel psychologen zijn het erover eens dat we pas de stem van de ziel kunnen horen, als we op zijn gehouden met ons best te doen en te doen hoe het hoort volgens de conventies van de samenleving. En dat is veelal pas vanaf je 40e levensjaar. Meestal gebruiken we de tijd waarin we kinderen krijgen en carrière willen maken om ons best te doen om erbij te horen en ons te voegen naar wat de samenleving vraagt. Heel vaak is dat wat anders als wat onze ziel beoogt. Ons ego staat dan voorop en krijgt in deze fase ruim de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Als we op een gegeven moment met de handen in het haar zitten en op onze tenen hebben gelopen bij het doen van onze stinkende best en dat dan niet blijkt te werken… Sterker nog, het knaagt aan je omdat het niet gaat zoals goed is voor jou. Dat is het moment dat we ons overgeven aan een hogere macht. We buigen voor dat wat groter is, een hogere macht en zo komt er ruimte voor de stem van de ziel.

Pythagoras is de grondlegger van numerologie

Numerologie hoort thuis in het rijtje van astrologie en handlijnkunde, 3 wijze bronnen die elkaar aanvullen, om jezelf en situaties beter te begrijpen en je bewust te worden van wie je bent. Het bevat kennis die al eeuwenlang door wijsgeren werd beoefend. Pythagoras, de wijsgeer die ook de stelling van Pythagoras bedacht is tevens de grondlegger van de getallenleer.

Op basis van zijn inzichten in de getallenleer kwam Pythagoras tot een aantal briljante inzichten. Die vatte hij samen in 2 wetten.

De Wet van het Ritme van Veranderingen 

Kennis van de ritmische wet van energie, helpt je keuzes te maken bij het organiseren van de energie die je nodig hebt voor veranderingsprocessen van jezelf. De wet van het ritme van veranderingen gaat over dansen in plaats van duwen.

De Wet van Harmonie

Deze wet van Pythagoras leert je dat iedereen met alles en iedereen verbonden is. Als je je hiervan bewust bent zou het mogelijk zijn om moeiteloos alles te realiseren in je leven wat je maar wenst. Het leven is vaak wat weerbarstiger dan het zo klinkt, we hebben allen immers onze lessen te leren. Van nature is er altijd harmonie en balans. Pythagoras begreep dat mensen in harmonie zijn als ze zich bewust zijn van hun natuurlijke verbondenheid. Dat geeft je een gevoel van gedragen worden, het lijkt of er een grotere kracht aanwezig is, die je beschermt en stuurt en ook nog helpt bij het realiseren van je dromen en ambities.

Net als in de astrologie, is er ook numerologisch een geboortehoroscoop te maken, ook wel blauwdruk genoemd, die jouw wezen minutieus in beeld kan brengen met jouw unieke energieen en de dynamieken daar tussen. Er zijn 4 hoofd energieën en 8 secundaire energieën te onderscheiden. Ook zijn er beproevingen en karmische lessen die ervoor zorgen dat je iets uitzonderlijk goed leert. Juist door vallen en weer opstaan krijgen we de finesses van een thema onder de knie. 

De getallen in het kort

1.zelfvertrouwen, vitaliteit, wilskracht, initiatief, zelfstandigheid, ondernemingslust

2.intuïtie, tact, inlevingsvermogen, gevoelig, emoties, samenwerken

3.creativiteit, plezier, gezelligheid, sociale activiteiten, optimisme, vruchtbaarheid

4.verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, streven naar zekerheid, hard werken

5.vrijheid, groei, verandering, avontuur, onverwachte gebeurtenissen

6.liefde, huiselijkheid, verantwoordelijkheid, jeugdherinneringen, hulpvaardig

7.Rust, geslotenheid, afzondering, spiritualiteit, eigen wijsheid vinden

8.wilskracht, overtuigingskracht, gezag, werklust, erkenning, zakelijk gewin

9.Afronden, loslaten, intuïtie, inzicht, hart voor het totaal

 

Nummerologie - Chantal Magazine

De hoofdenergieën 

  1. je levensweg/het doel van je leven. Dit is de belangrijkste energie in ieders blauwdruk. Het gaat om de bedoeling van dit leven, deze energie dient eigen gemaakt te worden en de omstandigheden in je leven zorgen er steeds weer voor dat je dit manifesteert. het getal van het levenspad wordt bepaald door de som van de geboortedatum. Is er sprake van een meestergetal of een beproeving, dan zie je 2 getallen. Een meestergetal geeft de overtreffende trap aan van de energie van het desbetreffende getal en bij een beproeving dien je een eigen balans te vinden tussen de beide getallen. Voor het getal van jouw levenspad, maak je een som van de 3 eenheden (maand, datum en jaartal) en reduceer je naar 1 of 2 getallen en erna tel je het geheel op. Meestergetallen blijven staan in de som. Voorbeeld: 22 – 12 – 1973  /    22 +  3 +    20 =  45    /    4 + 5 = 9 

Op je levenspad krijg je twee talenten mee.

  1. De ruwe edelsteen staat voor het talent dat je hebt te ontwikkelen in dit leven en je kunt er achter komen door de waarden van alle letters van je volledige naam op te tellen. Samen met de energie van de levensweg is deze energie kwantitatief het meest manifest. Het gaat er om dat je dit talent polijst tot een schitterend grote edelsteen die tot een heel eigen persoonlijke toonzetting is volgroeid. 
  2. De glanzende diamant betreft het talent dat je puur en krachtig meekrijgt op je levenspad. De medeklinkers bepalen het getal van dit talent. Er wordt wel gedacht dat je deze eigenschap in een vorig leven hebt ontwikkeld en nu kant en klaar kunt inzetten. 
  • Je zielsgetal komt voort uit de waarden van de klinkers uit je naam. De ziel komt voort uit uit het goddelijke, uit de oorsprong, de Schepper zo je wil. De ziel weet voordat ze in een menselijk lichaam komt, wat het wil komen doen en ervaren in dit leven. Het vergeten treedt op tijdens de geboorte. De ziel kent alle bagage uit vorige levens en is de zetel van de oorspronkelijke kwaliteiten en talenten. Deze kernkwaliteiten zijn de drijfveren voor verdere groei en ontwikkeling. Door de opvoeding raakt de oorspronkelijke kwaliteit meer en meer uit balans doordat er onvoldoende contact is met de oorspronkelijke kern. Numerologie en andere bronnen geven de mogelijkheid om meer inzichten te krijgen in de ziel. 

De secundaire energieën

Deze energieën geven een verfijning aan in de blauwdruk. Het geeft zicht op de bril waarmee je door het leven gaat, de eerste energie die beschikbaar is voor je als je aan de slag gaat en ook hoe je je kunt voelen als je volledig in balans bent. Het aardige van dit laatste is dat je deze energie als je die eenmaal hebt geproefd weer kunt oproepen.

Naast de blauwdruk, de potentie waarmee je geboren bent, krijg je volgens de leer van Pythagoras elke 1o jaar een setje energieen die je helpen om je potentie te raliseren. Door je geboortedatum en geboortemaand op te tellen bij het huidige jaar, weet je in welk numerologisch persoonlijk jaar je zit en hoe je mee kunt veren met die ondersteunende energie. Ben je bijvoorbeeld op 6 augustus geboren dan is de som 6 plus 8 plus 5 (2+0+2+1)= 1, zit je aan het begin van een nieuwe cyclus van 10 jaren in het eerste jaar en dan krijg je veel nieuwe zaken op je pad. Je pioniert, leert nieuwe mensen kennen en het is vaak een heel druk hectisch jaar van komen en gaan en aantippen. In de jaren die volgen zullen deze ervaringen zich verder uitkristalliseren en ga je verdiepen.

De numerologie geeft je een veelzijdige bron tot bewustwording van wie jij bent en wat je mogelijkheden zijn. Ook als professional kun je er je voordeel mee doen. Een waarschuwing is echter op zijn plaats, als je eenmaal bevangen bent, wil je meer. En meer en dieper. Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen op de website van Theater van de Ziel om je eigen Levensweg en Persoonlijke jaar te laten duiden. 

—————————————————————

Auteur: Stijn Schotanus, numeroloog, familieopsteller, trainer/coach, moeder en reiziger. Theater van de Ziel voor numerologie en systeemopstellingen en de Podcast numerologie

Aanbieding voor lezers Chantal Magazine

Tijdelijke aanbieding voor lezers van het magazine: Met de code Chantal2021 kun je de eerste 2 modules van de cursus Numerologie voor 150 euro bestellen ipv 196 euro 

 

Delen is fijn